IKALUM FEBI UIN SU

Merupakan lembaga yang dibentuk oleh Alumni FEBI UIN SU sebagai wadah berkumpul dan berkoordinasi. IKALUM FEBI UIN SU dibentuk sesuai Keputusan Dekan FEBI UIN SU.

Berikut salinan Keputusan Dekan No. 125 Tahun 2019 tentang Pengurus Besar Ikatan Alumni FEBI UIN SU periode 2019 sd 2024. dokumen